VİDEO Archive

Başka dilde aşk

Eşitmə əngəlli bir gənclə, cağrı mərkəzində işləyən qızın məhəbbət macərarasından bəhs edən mükəmməl bir film.
Read More

Mənim dünyam

Görmə, eşitmə və nitq  əngəlli gənc bir qızın bütün çətinliklərin öhdəsindən gərməsindən və, uğur qazanmasından bəhs edən mükəmməl bir film
Read More